SOL_3760Три са основните дейности на служение и работа при храм „Св. Николай“: богослужебна, църковно-социална и просветна. Първата включва богослуженията от денонощния и годишния цикъл, извършването на светите тайнства, на обредите и требите. Втората включва милосърдната и благотворителната дейност, поддържане на храма и околохрамовото пространство, контакти с представители на различни социални групи във връзка с църковната православна мисия и участие в живота на града и околността. Третата включва дейността на Неделното училище при храма, поддържане на контакти с училищата и социалните заведения в града и околността във връзка с просветната мисия на Църквата и работа със средствата за информация и комуникация.

  • Богослужение
  • Църковно-социална дейност
  • Просветна дейност