SOL_3808Перспективите на храм „Св. Николай“ се свързват с човешкия и материалния ресурс, който може да има успех само ако всяка дейност на църквата се осъществява в името на Бога и на хората. Служението – богослужбите, светите тайнства, дяконията, учителната дейност – това е мисия на църквата в името на Бога и на хората. Само с Божията помощ може едно човешко дело да има успех. Но ако сам човек не си помогне, то Бог насила няма да му помогне. Поради това църковните настоятели на храмовете усилено работят за благопреуспяването на църквите, на богослужбите в тях, на църковно-социалната и учителната дейност, като търсят начини за осигуряване на необходимия човешки и материален ресурс.

Така и предстоятелят на храм „Св. Николай“, протоиерей Славчо Иванов, църковните настоятели и активните енориаши мислят за бъдещето на храма и на енорията. Броят на хората, посещаващи редовно църквата, постоянно се увеличава. Особено радващ е фактът, че се увеличава числото на младите хора. От 3-4 млади хора, посещаващи богослуженията през неделите през предходните две-три години, днес около 20-25 младежи редовно идват всяка неделя на литургия и след нея обикновено се събират за скромна почерпка на кафе и чай и разговори на църковна тематика в някое заведение поради липса на църковна трапезария около храма. А живото християнско общение, което още е облъхано от току-що свършилата литургия, най-пълноценно може да бъде съхранено в задушевна обстановка край храма, а не в друго заведение. Ето защо един от приоритетите на църковното настоятелство е да се осигури минимална материална база в прихрамовото пространство, което да позволи да се развива по-пълноценен енорийски живот.