Просветната дейност на Църквата винаги е била приоритет в нейната мисия сред християните. Катехуменатът съставлява основата на християнското образование и на изграждането на бъдещия клир на Църквата. Неделното училище е продължение на катехумената в днешни условия.

Занятията в Неделното училище при храм „Св. Николай“ в град В. Търново са възстановени на 3 март 1995 г. /Първа Неделя на Великия пост/ с 12 деца от три Великотърновски училища. През следващата година броят на децата нарасна на 26, през третата година – на 34, през четвъртата – на 45 и днес, в неговата пета година, тук се обучават 65 деца от 12 училища в града.

Учредител, духовен попечител и същевременно преподавател в Неделното училище е предстоятелят на храм „Св. Николай“ свещеноиконом Славчо Иванов. Под неговите топли отечески грижи и умело духовно наставничество училището вече единадесета година благопреуспява в православното обучение и възпитание на своите питомци. Ръководител на училището бе (от 1996 до 2001 г.) преподавателят по Катехетика в Православния богословски факултет на Великотърновския университет „Св св. Кирил и Методий“ Валентин Кожухаров. Със своя богат опит в областта на религиозното образование и на православната катехетика той с голямо умение и вещина осъществяваше методическото ръководство на училището.От учебната 2001/2001 г. ръководител на Неделното училище е отец Славчо – магистър по богословие.

Учениците са на възраст от 6 до 18 години и са разделени на три групи: първа група са децата от 1 до 4 клас, втора – децата от 5 до 7 клас, и трета група – децата от 8 до 11 клас. Занятията се провеждат всяка неделя от 11 часа, след светата литургия, но в действителност повечето от учениците идват по-рано и вземат участие в богослужението. Учебният ден включва учебни 3 часа: проповед, вероучение и църковно пеене/иконография. Първият час се провежда в параклиса на храма с участието и на трите групи, където се разглежда основното от съответното неделно евангелско четиво и се проповядва върху неговата връзка със съвременния живот на християнина. Вторият час се провежда по групи, като всяка се занимава 45 минути със съответния урок по вероучение по учебниците и учебните помагала по Религия. Третият час се провежда на две групи: част от децата участват в детския църковен хор, а част – в курса по иконография. Продължителността на последния час не е фиксирана точно, а се определя от вида и сложността на заданието за съответния ден: понякога се разучават повече или по-трудни песнопения или се рисуват повече или по-трудни за изписване икони и рисунки. Тогава часът може да бъде 90 минути и дори повече.

В часовете по вероучение се използват различни учебни помагала и пособия, но основните са одобрените от министерството на просветата учебници по Религия. В първа група се използва учебникът по Религия за 2-4 клас, учебният атлас по Религия, помагалото „Христолюбива читанка за българските деца“, Нашата вяра и Православно вероучение.

Във втора група се използва учебникът по Религия за 5-6 клас, Учебно помагало по Стар Завет, Учебно помагало по Нов Завет, учебен атлас по Религия и Православно вероучение.

В трета група се използва учебникът по Религия за 7-8 клас, Учебно помагало по Нов Завет, Православно догматическо богословие и История на християнската църква.

Просветната дейност на Църквата се подпомага също от православните богослови от нашите богословски факултети. В областта на религиозното образование работят различни богословски и просветни дейци в нашата страна. Тук ви предлагаме някои теоретични разработки на бившия ръководител на Неделното училище Валентин Кожухаров, които до голяма степен допринасят за православното просвещение в България като цяло. Акцентът в разработките е преди всичко върху проблемите на религиозното образование. Публикувана е и Учебна програма по Вероучение за работа в неделните училища на Българската православна църква, одобрена от Светия Синод на БПЦ с протокол № 7 от 24 януари 2001 г.

Просветната дейност на храм „Св. Николай“ ще се разширява и нейният успех до голяма степен ще зависи от хората, които работят в тази област, и от материалната база, която е предпоставка за тяхната ползотворна работа. Но нейният успех винаги ще е налице, ако всичко свързано с учителната дейност на Църквата се прави в името на Иисуса Христа..