На тази страница Ви предоставяме уникалната възможност да се насладите на песнопенията от няколко литургии. Имате възможност да изтеглите файловете в три формата: nwc – NoteWorthyComposer формат (тези които не разполагат с програмата могат да я изтеглят от http://www.noteworthysoftware.com/), pdf формат, в който може да видите нотния лист и midi формат в който може само да слушате песнопенията .

Пожелаваме Ви приятни минути!

Литургия на Петър Динев за тригласен хор от 1936 година
Велика ектения *.nwc *.pdf *.midi
Молитвами Богородици *.nwc *.pdf *.midi
Спаси ни Сине Божи *.nwc *.pdf *.midi
Во царствии твоем *.nwc *.pdf *.midi
Прийдите поглонимся *.nwc *.pdf *.midi
Общ кондак *.nwc *.pdf *.midi
Тропар на Св. Иван Рилски *.nwc *.pdf *.midi
Святий Боже *.nwc *.pdf *.midi
Святий Боже 2 *.nwc *.pdf *.midi
Сегуба ектения 1 *.nwc *.pdf *.midi
Сегуба ектения 2 *.nwc *.pdf *.midi
Херувимска песен в мажорен тон *.nwc *.pdf *.midi
Първа просителна ектения *.nwc *.pdf *.midi
Отца и сина – гл. 8 *.nwc *.pdf *.midi
Милост мира – гл. 8 *.nwc *.pdf *.midi
Свят, свят, свят Господ – гл. 8 *.nwc *.pdf *.midi
Тебе поем – гл. 8 *.nwc *.pdf *.midi
Достойно есть *.nwc *.pdf *.midi
Достойно есть 2 *.nwc *.pdf *.midi
Втора просителна ектения *.nwc *.pdf *.midi
Отче наш *.nwc *.pdf *.midi
Хвалите Господа с небес *.nwc *.pdf *.midi
Все упование мое *.nwc *.pdf *.midi
Отпуст *.nwc *.pdf *.midi
Да исполнятся – гл. 2 *.nwc *.pdf *.midi
Буди имя Господне *.nwc *.pdf *.midi
Служащаго, Благословащаго *.nwc *.pdf *.midi
Смесен хор при Храм Св. Николай литургия – 5 глас
Велика ектения *.nwc *.pdf *.midi
Молитвами Богородици *.nwc *.pdf *.midi
Спаси ни Сине Божи *.nwc *.pdf *.midi
Во царствии твоем *.nwc *.pdf *.midi
Входно прийдите поклонимся – гл. 2 *.nwc *.pdf *.midi
Святий Боже – гл. 3 *.nwc *.pdf *.midi
Сегуба ектения 1 *.nwc *.pdf *.midi
Сегуба ектения 2 *.nwc *.pdf *.midi
Херувимска песен – гл. 5 *.nwc *.pdf *.midi
Просителна ектения – гл. 5 *.nwc *.pdf *.midi
Отца и сина – гл. 5 *.nwc *.pdf *.midi
Милост мира – гл. 5 *.nwc *.pdf *.midi
Свят, свят, свят Господ – гл. 5 *.nwc *.pdf *.midi
Тебе поем – гл. 5 *.nwc *.pdf *.midi
Достойно есть – гл. 5 *.nwc *.pdf *.midi
Втора просителна ектения *.nwc *.pdf *.midi
Отче наш – гл. 5 *.nwc *.pdf *.midi
Благословен градий – гл. 2 *.nwc *.pdf *.midi
Да исполнятся – гл. 2 *.nwc *.pdf *.midi
Отпуст – гл. 2 *.nwc *.pdf *.midi
Песнопения за Света Литургия – 3 глас от Манасий Поптодоров
Велика ектения *.nwc *.pdf *.midi
Молитвами Богородици *.nwc *.pdf *.midi
Спаси ни Сине Божи *.nwc *.pdf *.midi
Во царствии твоем *.nwc *.pdf *.midi
Входно прийдите поклонимся – гл. 2 *.nwc *.pdf *.midi
Святий Боже – гл. 3 *.nwc *.pdf
Сегуба ектения 1 *.nwc *.pdf *.midi
Сегуба ектения 2 *.nwc *.pdf *.midi
Херувимска песен *.nwc *.pdf *.midi
Първа просителна ектения *.nwc *.pdf *.midi
Отца и сина – гл. 3 *.nwc *.pdf *.midi
Милост мира – гл. 3 *.nwc *.pdf *.midi
Свят, свят, свят Господ – гл. 3 *.nwc *.pdf *.midi
Тебе поем – гл. 3 *.nwc *.pdf *.midi
Достойно есть – гл. 3 *.nwc *.pdf *.midi
Втора просителна ектения *.nwc *.pdf *.midi
Отче наш – гл. 5 *.nwc *.pdf *.midi
Благословен градий – гл. 2 *.nwc *.pdf *.midi
Да исполнятся – гл. 2 *.nwc *.pdf *.midi
Отпуст – гл. 2 *.nwc *.pdf *.midi
Възкресни тропари
Благословен еси Христе Божий – гл. 8 *.nwc *.pdf *.midi
Богородице Дево *.nwc *.pdf *.midi
Христос Возкресе – гл. 5 *.nwc *.pdf *.midi
Тропар на Св. Иван Рилски *.nwc *.pdf *.midi
Тропар во Йордане *.nwc *.pdf *.midi
Водосвет 7 – Спаси Господи *.nwc *.pdf *.midi
Възкресен Тропар – гл. 1 *.nwc *.pdf *.midi
Възкресен Тропар – гл. 2 *.nwc *.pdf *.midi
Възкресен Тропар – гл. 3 *.nwc *.pdf *.midi
Възкресен Тропар – гл. 4 *.nwc *.pdf *.midi
Възкресен Тропар – гл. 5 *.nwc *.pdf *.midi
Възкресен Тропар – гл. 6 *.nwc *.pdf *.midi
Възкресен Тропар – гл. 7 *.nwc *.pdf *.midi
Възкресен Тропар – гл. 8 *.nwc *.pdf *.midi