Част от дейността на Неделното училище са поклонническите пътувания и детските православни летни лагери. Пътувания се правят до някои манастири или църкви във връзка с техния храмов празник, до някои национални забележителности и обекти в страната. Всяка година, обикновено през втората половина на месец юли, се организира и православен детски лагер в манастира „Св. Архангел Михаил“ (на около 30 км. от Велико Търново), за който родителите заплащат една минимална сума.
За тази важна дейност църковното настоятелство разчита на дарителска помощ, тъй като скромните приходи на храма не позволяват провеждането на тази просветна работа като безплатен дар за труда, който децата полагат през време на неделите на упорна работа в класните стаи на църквата.